Verksamhetsområden

JL Bygg & Sanering anlitas av bland annat kommuner, landsting, försäkringsbolag och privatpersoner och vi verkar främst i Storstockholm och Uppsala.

Saneringsavdelning

Utför samtliga förekommande typer av sanering och rengöringar såsom exempelvis fukt- och mögelskador, asbestsanering, brandsanering, luktsanering, industrisanering, vattenskador m.m. Våra medarbetare är specialutbildade för de uppdrag som skall utföras och har samtliga stor kunskap och kompetens gällande dom arbeten de ställs inför. Vi använder en modern och speciellt anpassad maskin och fordonspark för att kunna utföra samtliga arbeten på bästa och effektivaste sätt både med avseende på arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Byggavdelning

Utför om- och tillbyggnader på total och generalentreprenad. Vi utför även det byggtekniska återställningsarbetet efter t.ex. fukt och mögelskador, brandskador samt vattenskador m.m.

Byggservice

Vår byggavdelning och våra byggservicebilar utför löpande mindre byggservice-uppdrag.

Underentreprenörer

JL Bygg & Sanering målsättning är 100-procentigt nöjda kunder. Därför är vi noggranna med valet av samtliga underentreprenörer. Vi anlitar endast kompetenta och behöriga underentreprenörer för att leverera en slutprodukt som uppfyller samtliga krav och normer.

Kontakta oss för mer information »